Stichting Jumelage Bergen op Zoom
Stichting Jumelage Bergen op Zoom
Stichting Jumelage Bergen op Zoom
Stichting Jumelage Bergen op Zoom

Christiana Marijns schreef historiek van de verbroedering

Van Christiana Marijns (altijd betrokken bij de jumelage activiteiten en na haar tijd als schepen tot ere schepen van Oudenaarde benoemd),
kregen we de historiek van de verbroedering tussen onze steden toegezonden.
Begonnen in 1986 in Oudenaarde ( een jaar later in BoZ getekend) betekent dat de jaren van de jubilea ( 2021 en 2022 ) weer dichterbij komen.
Het stuk is hieronder te lezen.

Historiek De verbroedering van de stad Oudenaarde en de stad Bergen Op Zoom

De stad Oudenaarde is een provinciestad gelegen in de provincie Oost–Vlaanderen van België.   Ze ligt op ongeveer 28 km van de provinciehoofdstad Gent en telt ongeveer 31 000 inwoners. 

Oudenaarde is sinds 1972 als eerste verbroederd met de stad Coburg in Duitsland. In 1986 kwam Castel Madama in Italië en Bergen Op Zoom uit Nederland aan de beurt. Vervolgens werd een verbroedering opgestart met Arras in Frankrijk. Later in 1990 vervoegden Hastings uit Engeland en Buzau in Roemenië de zustersteden.

In 1985 gaf het bestuur van Oudenaarde de opdracht aan de V.Z.W.Oudenaarde en Zustersteden om een zusterstad te vinden in Nederland. Het werd Bergen Op Zoom. Bergen Op Zoom heeft veel overeenkomsten met de stad Oudenaarde. Er wordt eenzelfde taal gesproken ,beide steden hebben tal van historische gebouwen en bovendien is de afstand tussen beide steden slechts een 120-tal km.                                                               Bergen Op Zoom had jarenlang een belangrijke jaarmarkt waar destijds de bekende wandtapijten, de verdures genaamd, werden verkocht en die overal ter wereld afnemers hadden.
Op het marktplein in Bergen Op Zoom was er een permanent verkoopkantoor gevestigd. De eerste handelscontracten tussen beide steden dateren van enkele decennia geleden.

Bergen Op Zoom bezit zoals Oudenaarde een Adriaan Brouwerstraat, genaamd naar de beroemde Oudenaardse schilder Adriaan Brouwer,  die vermoedelijk in Oudenaarde geboren werd en ook geleefd en geschilderd heeft in Bergen op Zoom.                                                                               Beide stadhuizen werden gebouwd door dezelfde architect Hendrik Van Pede.  Het was dus logisch dat er in de geest van een ééngemaakt Europa, een oorkonde van vriendschap en samenwerking tussen beide steden werd afgesloten.

Op 14 mei 1985 werd een aanvraag gericht aan de burgemeester en wethouders van Bergen Op Zoom om verdere contacten op te starten. Deze verliepen in zeer gunstige omstandigheden.
De verbroedering bleek opportuun, aangezien er in Bergen Op Zoom in 1987 belangrijke feestelijkheden gepland werden rond de restauratie van het Markiezenhof en de viering van het 600 jarig bestaan van de Sint- Gertrudiskerk.

Op 23 december 1985 gaf de gemeenteraad van Oudenaarde met grote meerderheid haar goedkeuring om een officiële verbroedering met beide steden aan te gaan.

Op 30 augustus 1986 had ter gelegenheid van de tentoonstelling “Oudenaarde, kunststad in de bloemen” de ondertekening van de oorkonde van de jumelage op het stadhuis te Oudenaarde plaats. Het protocol van de vriendschap werd ondertekend door de burgemeester Zevenbergen van BOZ en de burgemeester J. Verroken van Oudenaarde, in aanwezigheid van de wethouders, schepenen en raadsleden van beide steden. De toenmalige voorzitter van de stichting jumelage, de heer Rhinus Stoffels en  de voorzitter van de V.Z.W. Oudenaarde en zustersteden, dokter De Weer, waren samen met de kernleden van de beide steden aanwezig bij de ondertekening.
Een jaar later in 1987 werd het protocol van de vriendschap ondertekend in Bergen Op Zoom.

Sindsdien vinden regelmatig uitwisselingen plaats tussen beide steden op sportief, cultureel, toeristisch en muzikaal vlak. De deelname aan de evenementen zoals: het carnaval, de krabbenfoor, het jazz-weekend en proef- mei zijn jaarlijks terugkerende activiteiten.
Ook het organiseren van tentoonstellingen, uitwisselingen met de jeugd, de scholen en de ouderverenigingen vinden regelmatig plaats. De deelname aan het jeugd-jazz-festival, de jeugdmonumentendag, waar de scholen van beide steden aan meewerken, de deelname aan de Maria-ommegang, de wederzijdse bezoeken aan rustoorden en het Europees jeugd voetbaltornooi zijn daar mooie voorbeelden van.

Al deze activiteiten zijn slechts mogelijk dank zij de zeer goede samenwerking tussen de stichting jumelage in Bergen Op Zoom en de V.Z.W. Oudenaarde en zustersteden. De stad Oudenaarde kreeg voor haar verbroederingsactiviteiten de “Plaque of Honour en de European Flag” alsook de Europaprijs van de Europese commissie in 2003.

De Europaprijs werd toegekend na het organiseren van een Europees jeugdtreffen (1995), een Europese fietstocht (2001) en een estafettetocht (2003) waarbij alle zes de zustersteden betrokken en aanwezig waren.

Er moet vooral op de jeugd gefocust worden omdat die onze toekomst is in het Europa van morgen. Oudenaarde draagt Bergen Op Zoom een warm hart toe.

 

Bergen op Zoomse kunstenaars exposeren in Szczecinek

In het Hemelvaartweekeinde (vanaf 30 mei) gaan vijf Bergen op Zoomse kunstenaars hun werk exposeren in Szczecinek, de zusterstad van Bergen op Zoom in Polen.  Op uitnodiging van de Stichting Jumelage vullen zij de galeriezaal van het kasteel in deze Poolse stad aan de hand van drie thema’s.
‘De Mens’. Sjoerd van den Boom laat dit thema zien met de schilderijen die hij maakte bij de ‘Vergeten Verhalen’, portretten van bewoners van zorgcentra van TanteLouise. Annemarieke van Peppen zoekt in haar levensgrote foto’s naar de schoonheid van de imperfecte mens.
‘Het Landschap’ Joop Mijsbergen laat de landschappen uit de omgeving van zijn atelier in Spanje zien, al zijn de schilderijen geen letterlijke weergave. Hij schildert ze vanuit zijn visueel geheugen.  Peter Franssen probeert in zijn etsen het licht en de kleuren van de landschappen en stadsgezichten van Bergen op Zoom te vangen.
‘Het Innerlijk Landschap’ is de combinatie van de eerste twee thema’s. Jan Wessendorp laat twee werken zien die fonkelen door de geest die ze liet ontstaan. Aagje Pel vertelt    haar verhaal met wat ze vindt en maakt zo nieuwe werelden.
De expositie wordt geopend door de burgemeester van Szczecinek. Sjoerd van den Boom en Peter Franssen zijn daarbij dan in Szczecinek aanwezig. Bijgaand een bestand met de werken van genoemde kunstenaars.

Concert Quilisma op zondag 28 oktober 2018 Ontmoetingskerk 14.00 uur

In het kader van de 30-jarige vriendschapsband tussen het Vlaamse Oudenaarde en Bergen op Zoom, werd in september 2017 door burgemeester M.de Meulemeester van Oudenaarde aan onze gemeente een cadeau aangeboden. Dat cadeau, dat door de gemeente Bergen op Zoom in dank werd aanvaard, is een concert door het Oudenaardse Quilisma Ensemble*, in Bergen op Zoom.

Het concert vindt plaats op:  Zondag 28 oktober 2018  Locatie: Ontmoetingskerk, Bolwerk Zuid 134, 4611 DX  Bergen op Zoom. Aanvangstijd concert: 14.00 uur. Tijdsduur  plm.1 uur. De toegang is gratis. Beide gemeentebesturen hebben aangegeven dat zij bij dit concert aanwezig zullen zijn.

Het muzikale programma onder leiding van hun dirigent Koenraad Verstichel is als volgt:

 • Deel I Engelse polyfonie
 • Memento mei Deus – Gregoriaans
 • Audivi vocem de caelo – John Taverner                                            
 • Emendemus in melius – William Byrd
 • Nunc Dimittis – William Byrd
 • Vigilate – William Byrd 
 • Deel II Oudenaardse componisten
  • Magnum mysterium – Benedictus Appenzeller
  • Mater Digna Dei – Gaspar Van Weerbeke
  • Quem totus Orbis – Adiel Van den Abeele
  • Kyrie & Gloria uit Missa in Honorem Sanctae Walburgae – André Verwulgen
  • O Magnum mysterium – Koenraad Verstichel 
 • Bisnummer: Sleep – Eric Whitacre

Uiteraard hopen wij op grote publieke belangstelling. Iedereen is dan ook van harte welkom bij dit concert.