Bestuursleden

Dagelijks bestuur

Bestuur Jumelage   Naam Adres   Postcode Woonplaats Tel prive Mailadres
Voorzitter Drs. A. Petermeijer Wagnerstraat 17 4614 AK Bergen op Zoom 0164234835 petermeijer1@home.nl
Secretaris Dhr. R. Franssen Pastoor Jutenlaan 62 4624 GT Bergen op Zoom 0164252501 rob@famfranssen.nl
Penningmeester Dhr. J. de Neijs Borgvlietsedreef 137 4615 EC Bergen op Zoom 0164255333 jandeneijs@planet.nl

Stuurgroep Oudenaarde

Bestuur Jumelagestad   Naam Adres   Postcode Woonplaats Tel prive Mailadres
Voorzitter Oudenaarde Dhr. G. van de Wouw Monacopad 15 4614 JE Bergen op Zoom 0164241184 fri50@hetnet.nl
Lid Oudenaarde Dhr. L. Veraart Antwerpsestraatweg 605 4625 AC Bergen op Zoom 0164253391 lam.veraart@hetnet.nl
Lid Oudenaarde Dhr. W. van Poppelen Antwerpsestraatweg 385 4625 AA Bergen op Zoom 0164235808 info@liavanpoppelen.nl
Lid Oudenaarde Dhr. J. de Neijs Borgvlietsedreef 137 4615 EC Bergen op Zoom 0164255333 jandeneijs@planet.nl

Stuurgroep Szczecinek

Bestuur Jumelagestad   Naam Adres   Postcode Woonplaats Tel prive Mailadres
Lid Szczecinek Mevr. R. Franssen Pastoor Jutenlaan 62 4624 GT Bergen op Zoom 0164252501 riet@famfranssen.nl
Lid Szczecinek Mevr. J. Bleiji De Boulevard 20 4617 LX Bergen op Zoom 0164234156 keesspikker@wevige.nl
Lid Szczecinek Dhr. K. Spikker De Boulevard 20 4617 LX Bergen op Zoom 0164234156 keesspikker@wevige.nl
Lid Szczecinek Dhr. R. Franssen Pastoor Jutenlaan 62 4624 GT Bergen op Zoom 0164252501 rob@famfranssen.nl

 

Ondersteuningsgroep

Jumelagestad     Naam Adres   Postcode woonplaats Tel prive Mailadres
 PR  Jumelage  Dhr.H.  Hans  Stumpel  Dubbelstraat  hansstumpel@hetnet.nl
Szczecinek Mevr.A Agata Smolders Hondsdraf 16 5071 HL Udenhout asmolders.szczecinek@o2.pl
Algemeen Dhr.C Cees Meijer Irissenveld 12 4613 EA Bergen op Zoom 0164210330 C.J.L.Meijer@bergenopzoom.nl
Algemeen Dhr.J. John de Jong Lindebaan 75 4611LW Bergen op Zoom 0164238272 johndejong@hetnet.nl