ANBI-gegevens

Naam van de stichting: Stichting Jumelage Bergen op Zoom

Fiscaal nummer: 8167.16.110
Beloningsbeleid: Stichting Jumelage Bergen op Zoom werkt op vrijwillige basis en heeft geen beloningssysteem

Beleidsplan 2010-2020

Verslagen van de uitgevoerde activiteiten

Doelstelling / Werkwijze van de stichting

2015 Gegevens ANBI

2016 Gegevens ANBI

2017 Gegevens  ANBI