Jumelage met Oudenaarde 2018

2018

Een eerste planning voor de uitwisseling van contacten met Oudenaarde is gemaakt. Het is mogelijk dat in de loop van dit jaar wijzigingen in de planning plaatsvinden. Die worden dan zoveel als mogelijk in dit schema verwerkt. De navolgende activiteiten worden er in 2018 vanuit Bergen op Zoom gepland:

Vicaris in Kerselare. Voor de trouwe bezoekers (ook voor nieuwe heel interessant) bijgaand programma over de vieringen in de Meimaand in Kerselare. Klik hier voor het document.

Proefmei De Proefmei vond in 2018 in Bergen op Zoom plaats van 31 mei tot en met 3 juni 2018   In dit jaar 2018 is Brabant ‘Europese Regio van de Gastronomie’. Brabant en eten zijn al eeuwen met elkaar verbonden. Dit jaar vond Proefmei dan ook plaats onder de noemer ‘We Are Food’ 

Dagtocht vanuit Oudenaarde, bezoek vanuit Oudenaarde naar:
Kaasboerderij, Fort Roovere, ‘We Are Food’ en afsluiten in de Bourgondier. (Zie foto’s)

Jazz festival Oudenaarde kwam dit jaar met drie scholen naar het Jazz-festival. Het betrof scholen uit Bevere, Volkegem en Nederename. Geweldig hoe deze vorm van jumelage zo gestalte iedere keer weer krijgt. Meer info volgt. (zie Foto’s)

Jeugdmonumentendag. Op 11 juni komt er een goep jongens en meisjes naar onze jeugdmonumenten dag. (zie Foto’s)

Maria Ommegang. De 74e Bergen op Zoomse Maria Ommegang vond plaats op zondag 24 juni 2018. Traditioneel nam Oudenaarde weer deel aan de stoet.

Adriaen Brouwertentoonstelling De KBO-reisgroep ging op 3 oktober naar Oudenaarde. Op het programma stond o.a. de Adriaen Brouwertentoonstelling.

Concert door Quilisma. De groep Quilisma uit Oudenaarde gaf op zondag 28 oktober in Bergen op Zoom een concert in de Ontmoetingskerk. Het concert was een geschenk van het Oudenaardese gemeentebestuur aan dat van Bergen op Zoom vanwege de 30-jarige jumelagebetrekkingen. 28 oktober 2018 was daarnaast ook de dag dat de bevrijding van Bergen op Zoom werd herdacht en gevierd. In een bijna volle Ontmoetingskerk aan het Bolwerk Zuid in Bergen op Zoom presenteerde de groep Quilisma zich aan het publiek. De Oudenaardense burgemeester Marc de Meulemeester en Burgemeester Frank Petter uit Bergen op Zoom waren daarbij aanwezig. De muzikale kwaliteiten van dit koor overtroffen menige verwachting, waardoor deze middag als heel speciaal werd ervaren. Aan het eind van het concert werd het Bergen op Zoomse lijflied, het Merck toch hoe Sterck, in een aantal speciaal daarvoor bedachte arrangementen gespeeld in een interactie tussen piano en orgel. Dat maakte de ervaring met dit voor de meeste mensen nog onbekende koor, nog specialer.  Een groot applaus viel hen na afloop dan ook ten deel.

14 november bezocht het voltallige bestuur van de Stichting Jumelage uit Bergen op Zoom met partners Oudenaarde. Na hartelijke ontvangst met koffie en taart in ‘de Woeker’ vergaderde het bestuur uit Bergen op Zoom met hun Oudenaardese collega’s over de programmering voor 2019. De partners maakten onder leiding van een lokale gids een rondwandeling. Na de gezamenlijke lunch werd een bezoek gebracht aan de Adriaen Brouwertentoonstelling in het Oudenaardense stadhuis. Met de uitleg door de lokale gids werd ook deze rondleiding buitengewoon gewaardeerd. Een drankje bij Pomme d’Or sloot deze mooie dag in Oudenaarde af.

21 november ontvingen wij een nieuwsbrief uit Oudenaarde. Hierin aandacht voor de wederzijdse activiteiten die in Oudenaarde en Bergen op Zoom plaatsvonden. Ook zijn er foto’s van diverse gelegenheden aan toegevoegd. Wat ons betreft kan de inhoud van de nieuwsbrief met een groter publiek worden gedeeld. Het illustreert immers ook de warme banden die er tussen ons beider steden zijn. Daarom kunt u hier de nieuwsbrief lezen.

 

Over 2017

De stedenband tussen Bergen op Zoom en Oudenaarde bestaat sinds 1986 en in 1987 is de officiële stedenbandovereenkomst daarvoor gesloten.  Dit jaar 30 jaar geleden dus. In onze beide gemeenten wordt daar dit jaar extra aandacht aan besteed.
Een vertegenwoordiging van het Bergen op Zoomse College bezocht daarvoor in 2016 al onze Belgische zusterstad.
Op 2 juni 2017 vond er een bezoek aan Oudenaarde plaats. De kerngroep Oudenaarde van de Stichting Jumelage uit Bergen op Zoom gaf daarmee invulling aan de daar vorig jaar (als jubileumgeschenk) al toegezegde uitvoering van een jazz concert door Bergen op Zoomse musici.
     
    
Idee erachter was om de Oudenaardese jeugd daar ook eens kennis te laten met jazz-muziek, enigszins in de sfeer van het jazz weekend zoals dat in Bergen op Zoom jaarlijks aan de orde is. Zo’n 385 kinderen konden hier bij zijn en er werden twee uitvoeringen gegeven door Bergen op Zoomse muzikanten. Heel veel positieve reacties hebben we gehoord over dit evenement. Men bleek buitengewoon onder de indruk van dit jubileumgeschenk. We gaan er van uit dat het geen 30 jaar meer duurt voordat iets degelijks weer georganiseerd kan worden.
Traditioneel bezocht een groep kinderen uit Oudenaarde op 12 juni 2017 de Bergen op Zoomse monumentendag. Gehuld in historische kledij leverde dat weer een aantal heel mooie plaatjes op.
       
                                  
Groep Oudenaarde bezoekt Bergen op Zoom
15 juli 2017 mochten wij een groep van 15 mensen van de jumelagekern Oudenaarde in Bergen op Zoom ontvangen. Door hen werd een bezoek gebracht aan stadsriool De Grebbe. Eenmaal weer bovengronds was het niet ver lopen naar stadspaleis Het Markiezenhof waar de zilvertentoonstelling werd bezocht.
En alsof dat nog niet genoeg was, werd samen met onze mensen van de jumelage met Oudenaarde het theaterspektakelstuk ‘Shakespeare verliefd’ van Stichting De Vierschaar bezocht. Plaats van handeling was ook weer het Markiezenhof.
Vierschaarvoorzitter Marco Duyvelaar heette hen speciaal welkom en had voor de hele groep jumeleerders uit beide steden geregeld dat zij middenvoor bij elkaar het theaterstuk konden aanschouwen. Niet alleen mysteryguest, oud burgemeester Han Polman bleek een uitstekend acteur te zijn. De zeer vele vrijwilligers van De Vierschaar die in het stuk meespeelden haalden het beste in hen naar boven. Dat alles leidde tot een zeer vermakelijke avond.
Na afloop bedankte de Vierschaarvoorzitter onze zuiderburen voor hun bezoek en nodigde hen alvast uit voor een nieuw bezoek aan de volgende voorstelling die in 2019 opgevoerd wordt.
Zo lang zal het echter niet duren voordat een nieuw bezoek door hen aan Bergen op Zoom plaatsvindt. In het kader van de viering van 30-jaar Jumelagebetrekkingen tussen Oudenaarde en Beregen op Zoom ontvangen wij hen graag weer in september 2017. (zie onder)
Hier enkele foto’s van een zeer geslaagde dag. (Bovenste drie foto’s door Stichting Jumelage Bergen op Zoom; onderste door Ronny Rogiers, Oudenaarde)
                          
Tegenbezoek
In het weekend van op 9 en 10 september 2017 vond een tegenbezoek  uit Oudenaarde aan Bergen op Zoom plaats. Dit weekend was het ook ‘Kunsten in de Monumenten’ en een mooie gelegenheid om de delegatie uit Oudenaarde nog eens kennis te laten maken met het fraais dat Bergen op Zoom  als monumentenstad te bieden heeft.
De groep uit Oudenaarde, bestaande uit Burgemeester Marnic de Meulemeester, Mevr. Carine Portois, schepen van internationale relaties, schepen Richard Eeckhout en Eva Roels, diensthoofd toerisme en enkele van hun partners met in hun kielzog de groep van de ‘Kern Bergen op Zoom’  uit Oudenaarde, werd op 9 september in het Oude Stadhuis aan de Grote Markt ontvangen door burgemeester Frank Petter.
Uiteraard waren ook de Bergen op Zoomse Stichting Jumelage-voorzitter Dhr. Ad Petermeijer en overige leden van de Stichting Jumelage bij die ontvangst aanwezig.
Dhr. Petermeijer heette iedereen van harte welkom en wees op de 30-jarige jumelage-relatie die Bergen op Zoom heeft met Oudenaarde en de vele contacten die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Burgemeester Petter memoreerde de overeenkomst tussen beider steden waar het gaat om strijd die de afgelopen eeuwen gevoerd is en waar wij ons hebben geprofileerd als sterke vestingsteden. Burgemeester De Meulemeester benadrukte de goede band die er al die jaren al is en overhandigde symbolisch het jumelagekado dat een optreden van Quilisma uit Oudenaarde omvat. Dat optreden kan in 2018 plaatsvinden. Ook nodigde hij iedereen uit om volgend najaar de Adriaan Brouwertentoonstelling te komen bezoeken die daar dan plaatsvindt.
Twee zangers/ gitaristen uit Oudenaarde begeleidden de hele groep vervolgens naar het Zuivelplein, waar een steen met de inscriptie ‘ Oudenaarde’ werd onthuld door beide burgemeesters.
           
Daarna ging het gezelschap in een bus, die een rondtour maakte door Bergen op Zoom en waar speciale aandacht was voor afbraak en nieuwbouw van woningen in o.a. wijk Oost.
In natuurpodium Stayokay kreeg de groep uitleg over de Biobased industry, de produkten die daarvan gemaakt kunnen worden en de relevantie voor werkgelegenheid in deze regio.
Vervolgens ging het gezelschap naar de Boulevard. Daar werd wijk De Bergse Plaat toegelicht en de lunch gebruikt.
  
De middag werd vervolgd met een bustour onder leiding van SBM-gids Guus Hermans, die tijdens de tour over de Brabantse Wal uitleg gaf over hetgeen hier allemaal te beleven valt. Na enkele uurtjes voor zichzelf werd de avondmaaltijd ook weer in gezamenlijkheid genuttigd. Burgemeester Frank Petter was daarbij ook aanwezig en onderhield zich met zijn Oudenaardense collega-bestuurders.
De volgende ochtend volgde, ook weer onder leiding van een SBM-gids, een wandeltocht door het Bergen op Zoomse Havenkwartier. Zowel oud- als nieuwbouw kon hier worden bekeken en viel in de smaak van onze bezoekers. Bij eerdere bezoeken waren zij meestal niet veel verder geweest dan naar de historische monumenten die onze binnenstad rijk is. Zodoende leidde hun wandeling tot een beter inzicht in wat de stad nog meer te bieden heeft.
Na de lunch werd van hen afscheid genomen. Van meerdere mensen uit de groep Oudenaarde hoorden we dat de hen aangeboden ontvangst en het programma hier, bijzonder op prijs waren gesteld. Wederzijds kijken de leden van de Stichting Jumelage uit Bergen op Zoom ook met veel plezier terug op dat jubileumweekend.