Activiteiten 2022 Oudenaarde

Nu de meeste coronaperikelen achter ons lijken te liggen, komen de activiteiten met Jumelagestad Oudenaarde ook weer tot leven. Hieronder het scala aan tot heden afgesproken contacten die met onze Jumelagevrienden zijn afgesproken.

Als eerste willen we een tentoonstelling in Oudenaarde niet onvermeld laten:
Van 30 april 2022 tot 6 juni 2022:
“Vrouw @ VOLKegem” tentoonstelling van Mariabeelden. St. Martinuskerk aan het De La Kethulleplein – Volkegem – Oudenaarde:
Tentoonstelling Sint-Martinuskerk te Volkegem;
Maria, door de tijden heen, als vrouw.
Vrouw Maria, als beeltenis.
Een zorgvuldig opgestelde verzameling van mooie Mariabeelden uit de verzameling van Geert Verheyen, aangevuld met beelden van de Volkegemse gemeenschap.
Gratis toegang
– op Zaterdag van 14.00 -18.00 u
– op Zon- en feestdagen van 10.00 – 18.00 u
– of na afspraak tel 055 31 84 85 gsm 0497 68 59 79

_____________________________________________________________________________________________________

Hemelvaartsdag 26 mei 2022 gaat onze Pastoor Paul Verbeek naar Oudenaarde (Kerselare) om daar een H.mis op te dragen en daarna de autozegening daar voor zijn rekening te nemen. Een 6 dames sterk koor van MAZZ uit Bergen op Zoom o.l.v. Florence Imandt, ondersteunt tijdens de H.mis.
________________________________________________________________________________________________________

Het kado dat Jumelage Bergen op Zoom vorig jaar oktober aan Oudenaarde heeft gegeven bij de viering van 35 jaar Jumelagebetrekkingen, wordt ‘uitgepakt’.
Een groep van 11 jazz musici uit Bergen op Zoom gaat daar op 11 juni 2022 een streetparade geven. Ook Oudenaardense scholen worden erbij betrokken.
Jazz en jazzmusici waren eerder al het toneel van een dergelijk geschenk, maar ook nu weer bleken onze jumelagevrienden hier erg voor IN te zijn. Vandaar deze reprise.

Wij ontvingen van hen daarover van dit bericht:
“Van onze Zusterstad Bergen op Zoom, kregen wij ter gelegenheid van de 35-jarige verbroedering het Jazz schoolconcert als geschenk. Op vrijdag 3 juni zal dit concert plaatsvinden om 10u30 en 13u30 in de Woeker in Oudenaarde. Het 5e leerjaar van bijna alle scholen van Oudenaarde nemen hieraan deeL  Eén school die niet kan deelnemen, zal de week daarna, in Bergen op Zoom zelf, aan het schoolconcert deelnemen. Om de bevolking mee te laten genieten van het schenk, wordt er een muzikale  optocht voorzien om 10u15 en 13u15 vanop de kleine Markt naar de Woeker, waar het concert dan zal plaatsvinden.
Het JazzCape (schoolconcert) dat de stad als geschenk kreeg, is een samenwerking tussen de Stichting Bergse Jazactieve Project Evenementen, het Cultuurbedrijf uit Bergen op Zoom en een aantal muzikanten. Ter voorbereiding van dit Jazzconcert krijgen de leerlingen een lesbrief in de klas, gekoppeld aan creatieve opdrachten en verdiepingslessen.  De kinderen komen zo al jong in aanraking met de ins & outs van Jazz. Je kunt er wat de organisatoren betreft, niet vroeg genoeg mee beginnen. Het ware ons een genoegen mocht u op één van de voorstellingen aanwezig willen zijn en/of dit via uw media kenbaar maken.”

(Foto: kern Jumelage Oudenaarde)

Meer foto’s die wij vanuit Oudenaarde toegezonden kregen zijn te bekijken via deze link
En nog meer foto’s zijn te zien op deze link.
________________________________________________________________________________________________________

Op 16 juni 2022 bemant een groep mensen uit Oudenaarde een stand met wetenswaardigheden over hun stad tijdens Proefmei, in Bergen op Zoom.
Proefmei is van 16 tot 19 juni 2022. Op die zondag is er ook weer eens een heuse Reuzenstoet in onze Markiezenstad. Mis het niet!

________________________________________________________________________________________________________

Dinsdag 21 juni heeft de Stichting Jumelage Bergen op Zoom met haar bestuursleden en partners een reisje naar zusterstad Oudenaarde. Met name die in Oudenaarde zo bekende Ronde van Vlaanderen wordt voor ons uitgelicht. De echte ronde is begin april al verreden, maar een deel van de route wordt dan nader in de loep genomen.

________________________________________________________________________________________________________

Zondag 26 juni laat Oudenaarde zich van haar beste kant zien met de aanwezigheid van de drumfanfare uit hun stad bij de
Maria Ommegang die dan gehouden wordt. De trommelaars verdienen ieders’ applaus!

Traditioneel doet Oudenaarde daarin ook mee in het religieuze gedeelte van de stoet.

foto’s: Dick Vermaas

_______________________________________________________________________________________________________

Een dag later, maandag 27 juni dus, verwelkomen we plm. 30 leerlingen uit Oudenaarde voor de traditionele jeugdmonumentendag in het Markiezenhof. Groepen uit Oudenaarde zijn daar altijd bij aanwezig.
Via deze link een impressie van de aanwezigen in Bergen op Zoom op deze monumentendag: https://1drv.ms/a/s!Alxk7PcrUbLwg_dfQh2HDE4ezHRbLw
(ruim 150 foto’s van Ronny Rogiers uit Oudenaarde)
________________________________________________________________________________________________________

Tentoonstelling TWINNING (klik op link voor meer info) in Cultuurcentrum Maskerade, Materpein 1a, 9700 Oudenaarde
5- 28 augustus 2022
Aviva Louwman en Thérèse Smeets Bergen op Zoom – Oudenaarde, Nederland –  België.
De tentoonstelling is te bezichtigen van 5 tot 28 augustus 2022 op Zaterdag: van 14:00u tot 18:00u Zondag: van 14:00u tot 18:00u Maandag 15 augustus van 14.00u tot 18.00u
Met medewerking van de vzw Oudenaarde en Zustersteden, Kern Bergen op Zoom

Foto’s Ronny Rogiers/ Oudenaarde
_______________________________________________________________________________________________________

Het weekend van 17 en 18 september was een groep van ruim 40 personen betrokken bij een feestelijk bezoek aan Bergen op Zoom.  De jumelagerelatie tussen het Belgische Oudenaarde en Bergen op Zoom bestaat 35 jaar. Van beide steden waren de burgemeesters en vertegenwoordigers van de gemeentebesturen aanwezig. Verder ook de bij de vele uitwisselingen betrokken kernleden.

In de raadszaal van het Oude Stadhuis aan de Grote Markt in Bergen op Zoom werd eenieder welkom geheten door de Bergse Jumelagevoorzitter, Dhr. Petermeijer. Daarna was het de beurt aan respectievelijk burgemeester Frank Petter en burgemeester Marnic de Meulemeester om terug te kijken naar de afgelopen jaren en de jumelagegedachten nog eens te benadrukken. Laatstgenoemde overhandigde als jumelagekado, het aanbod om hun Ropeskippinggroep (een vorm van touwspringen waarmee ze inmiddels ook internationaal hoge ogen gooien) volgend jaar naar Bergen op Zoom te laten komen om hier demonstraties te geven.

Het programma van dit weekend had als thema ‘Vestingsteden’ want zowel Oudenaarde als Bergen op Zoom voldoen aan deze benaming. Guust Hermans, gids bij Stichting Bezichtiging Monumenten, vertelde over de functies die beide steden daarbij hebben gehad en over de relicten die daarvan nog te zien zijn. s-Middags werd onder zijn leiding een bezoek gebracht aan de ‘Verborgen Vesting’ onder het Hof van Asselbergs. Na het diner werd de toneelvoorstelling ‘Les Misérables’ bezocht.

Zondagmorgen werd Fort de Roovere bezocht waarbij ook stadsgidsen aanwezig waren, die e.e.a. toelichtten. Daarna was er een bezoek aan landgoed Vrederust waar de GGZWNB mensen met psychische problemen onderdak biedt. Daar werd de groep ontvangen door oud-medewerker   Joost de Bont die de 113 jaar oude organisatie en hun werk toelichtte.

Bij het afscheid van de Oudenaardense delegatie blikte Dhr. Petermeijer terug op dit weekend dat, ondanks de vele regen die viel, bij beide delegaties bijzonder in de smaak is gevallen. Een weer versterkte band die zeker nieuwe uitwisselingen met zich meebrengt.
Dat blijkt, want de volgende week bezoekt een nieuwe groep uit Oudenaarde Bergen op Zicht en gaat naar de voorstelling van de Vierschaar. De Stedenband is springlevend.

Foto’s Ronny Rogiers
Nog veel meer foto’s van dit Jumelagebezoek, gemaakt door Ronny Rogiers, zijn te bekijken via deze link:  https://1drv.ms/a/s!Alxk7PcrUbLwhJdoDAID3XIR6jLXYg

____________________________________________________________________________________________________

Een week later, zaterdag 24 september, komt er een bus met andere belangstellenden uit Oudenaarde, die naar Bergen op Zicht en naar die voorstelling van De Vierschaar in Bergen op Zoom komen kijken.

________________________________________________________________________________________________________