Activiteiten 2021

Na anderhalf jaar waarin onze Jumelage activiteiten door Covid vrijwel stil kwamen te liggen, wordt de draad voorzichtig weer opgepakt. De Jumelagebetrekkingen met de gemeente Oudenaarde dateren vanaf 1986. Daarom is er sprake van 35 jaar jaar vriendschapsbanden met onze Belgische zusterstad. Het is een goed gebruik dat er in lustrumjaren extra aandacht is vanuit beide gemeentenĀ en hier speciale aandacht aan te geven.

Als eerste heeft de gemeente Oudenaarde in augustus 2021 initiatief genomen en organiseert in het weekend van 23 en 24 oktober 2021 een speciaal programma waarvoor het Bergen op Zoomse gemeentebestuur en het bestuur van de Stichting Jumelage zijn uitgenodigd.

Naast Bergen op Zoom wordt door hen ook aandacht besteed aan een andere Oudenaardense Jumelagepartner, namelijk de stad Arras in Frankrijk, waarmee zij in 2020 al 30 jaar vriendschapsbanden onderhielden. Ook vanwege Covid konden festiviteiten toen niet plaatsvinden.
Dat wordt nu ingehaald. Gebroederlijk zijn ook zij uitgenodigd om de feestelijkheden dat weekend in Oudenaarde bij te wonen.

Natuurlijk zette het bestuur van onze Stichting Jumelage die data met veel optimisme over het doorgaan van dat feestweekend, graag in haar agenda.