Activiteiten 2019

19 november 2019 vond het overleg plaats tussen de kerngroepleden uit Oudenaarde en Bergen op Zoom. Plaats van samenkomst was de nieuwe woning van Luc en Geert in Bergen op Zoom. Het uitwisselingsprogramma voor 2020 werd doorgenomen. Voor Luc en Geert was er een cartoon, gemaakt door kunstenaar Eric Elich. ‘s-Middags kreeg de groep een erg gewaardeerde rondleiding in crematorium Zoom- en Zegestede aan de Mastendreef in Bergen op Zoom.

26 oktober 2019: n.a.v. 75 jaar bevrijding Bergen op Zoom. Een delegatie uit Oudenaarde is hierbij aanwezig geweest.

20 oktober 2019: Bezoek aan Bergen op Zoom. 40 personen hebben de varkensboerderij van de eigenaar van t’ Geheim van Bergen bezocht. Daarna heeft het gezelschap gedineerd bij dat restaurant en hebben vervolgens het spektakelstuk Supersum bezocht; Zij waren hier vol lof over.

10 oktober 2019: Vertegenwoordiging van Oudenaarde was aanwezig bij de Onthulling van de Maquette van het Markiezenhof.

Drie scholen uit Oudenaarde namen weer deel aan de Jazz in Bergen op Zoom en waren actief met de Jeugdmonumentendag.

De stad Oudenaarde was op 30 juni als vanouds vertgegenwoordigd in de Maria Ommegang in Bergen op Zoom. Dit jaar was het de 75e naoorlogse Ommegang. In deze Ommegang werd ook het beeld van Kerselare meegedragen en de harmonie KSA was ook weer een van de deelnemende groepen.

De biljarters van Bellevue hielden hun jaarlijkse biljarttoernooi !!

De voetbalploeg van Nieuw Borgvliet nam in Oudenaarde deel aan een Internationaal toernooi.

30 mei 2019 Met Hemelvaarstdag bezocht een groep mensen van Jumelage BoZ Oudenaarde/ Kerselare.
Vicaris Paul Verbeek droeg daar de H.Mis op en nam deel aan de autozegening die daar jaarlijks nog plaatsvindt.

23-26 mei 2019: Oudenaarde was vertegenwoordigd tijdens Proefmei in Bergen op Zoom

We bezochten de nieuwjaarsreceptie in Oudenaarde.