Bustrip naar Ronde van Vlaanderen 31 maart 2024

PAASZONDAG 31 MAART 2024:

BUSTRIP Vanuit Bergen op Zoom naar Oudenaarde, i.v.m. Ronde van Vlaanderen

Zondag 31 maart wordt de wielerklassieker “De Ronde van Vlaanderen” verreden.
Vanuit onze betrekkingen met zusterstad Oudenaarde organiseert de Stichting Jumelage Bergen op Zoom op zondag 31 maart een bustrip naar deze Vlaamse stad. Hét kloppend hart en hét centrum van De Ronde van Vlaanderen, een klassieker op wielergebied. Eénieder die daarvoor belangstelling heeft, kan zich daarvoor melden.

De ploegbussen van de renners staan in het centrum van Oudenaarde geparkeerd. Daar wordt ook de start gegeven van de vrouwenkoers, vindt de doorkomst plaats van de elites en in de middag is de finish van beide koersen op de Minderbroederstraat in Oudenaarde. Op diverse plaatsen is de koers op grote beeldschermen te volgen.

Bij de elite wordt een strijd verwacht tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Bij de vrouwen is Thalita de Jong uit Hoogerheide één van de deelnemers, waarbij wordt verwacht dat zij haar bloedvorm probeert waar te maken.

De bus uit Bergen op Zoom vertrekt om 09.00 uur bij Zeebra tours, Klein Molenbeekseweg 10.
Mensen die met de auto naar deze opstapplaats komen, kunnen deze daar gratis parkeren. Als er voldoende belangstelling voor is, kan er ook worden opgestapt bij De Kloosterhof in Hoogerheide.

De bus brengt u naar de rand van het centrum van Oudenaarde. Daar wordt u door mensen van jumelagestad Oudenaarde welkom geheten met koffie en taart.

Om 19.30 uur vertrekt de bus vanuit Oudenaarde terug naar Bergen op Zoom en wordt hier tegen 21.30 uur weer verwacht.

De kosten voor deze dagtrip bedragen € 35,-
Aanmelden kan (onder voorbehoud van plaatsen in de bus) tot en met 29 maart bij Kees Spikker, tel. 0164-234156 of 06-53699719 of via email c.spikker@home.nl

Het bedrag ad € 35,- p.p. kunt u overmaken op NL03 RABO 0118 7845 52 tnv. Stichting Jumelage Bergen op Zoom o.v.v. bus trip RVV

p.s.. Er is GEEN mogelijkheid om zelf een fiets mee in de bus te nemen.


Schenking uit nalatenschap Dr. E.G.H.Härtel

Wij ontvingen een mooi bericht van de familie Härtel.
De Stichting Jumelage krijgt een schenking uit de nalatenschap van Dr. E.G.H. Härtel. Dr.Härtel was een aantal jaren wethouder ruimtelijke ordening in Bergen op Zoom.
De gelden zijn specifiek bestemd voor jumelage-activiteiten, die vanuit Bergen op Zoom richting het Poolse Szczecinek worden ontwikkeld.
De Stichting Jumelage Bergen op Zoom is de familie hier uiteraard erg dankbaar voor!

Bustrip naar de ronde van Vlaanderen op 2 april 2023

De stichting Jumelage Bergen op Zoom organiseert in samenwerking met de VZW Oudenaarde en zustersteden en de gemeente Oudenaarde op zondag 2 april as. een bus trip naar Oudenaarde.
Deze bus vertrekt om 09.30 uur bij Zeebra tours, Klein Molenbeekseweg 10. Hier kunt u uw eventueel parkeren.
Als er vanuit Woensdrecht ook belangstelling is kan er worden gezorgd voor een opstapplaats in Hoogerheide.
De bus brengt u naar een parking  in Oudenaarde aan de rand van het centrum.

Hier kunt u de start van de dames elite meemaken. Daarna passeren zowel de dames als de heren het centrum.
In de loop van de middag kunt u naar de finish gaan. Ook is er de mogelijkheid om de bevoorradingszone te bezoeken(ongeveer 4 km lopen).
In het centrum zelf kunt u op grote schermen de koers volgen, hier staan ook de ploegbussen.

Om 19.00 uur vertrekt de bus terug naar Bergen op Zoom.

De kosten voor deze trip bedragen € 30,- .

AANMELDEN:  Kees Spikker, tel. 0164234156- 0653699719,

email c.spikker@home.nl

Het bedrag, € 30,- p.p. kunt u overmaken op IBAN NL03 RABO 0118 7845 52 ten name van Stichting Jumelage Bergen op Zoom onder vermelding van Bustrip RVV

Informeer eerst even. Er zijn nog maar drie plaatsen in de bus beschikbaar.

Zeer geslaagde lustrumviering met Oudenaarde in Bergen op Zoom

Het weekend van 17 en 18 september was een groep van ruim 40 personen betrokken bij een feestelijk bezoek aan Bergen op Zoom.  De jumelagerelatie tussen het Belgische Oudenaarde en Bergen op Zoom bestaat 35 jaar. Van beide steden waren de burgemeesters en vertegenwoordigers van de gemeentebesturen aanwezig. Verder ook de bij de vele uitwisselingen betrokken kernleden.

In de raadszaal van het Oude Stadhuis aan de Grote Markt in Bergen op Zoom werd eenieder welkom geheten door de Bergse Jumelagevoorzitter, Dhr. Petermeijer. Daarna was het de beurt aan respectievelijk burgemeester Frank Petter en burgemeester Marnic de Meulemeester om terug te kijken naar de afgelopen jaren en de jumelagegedachten nog eens te benadrukken. Laatstgenoemde overhandigde als jumelagekado, het aanbod om hun Ropeskippinggroep (een vorm van touwspringen waarmee ze inmiddels ook internationaal hoge ogen gooien) volgend jaar naar Bergen op Zoom te laten komen om hier demonstraties te geven.

Het programma van dit weekend had als thema ‘Vestingsteden’ want zowel Oudenaarde als Bergen op Zoom voldoen aan deze benaming. Guust Hermans, gids bij Stichting Bezichtiging Monumenten, vertelde over de functies die beide steden daarbij hebben gehad en over de relicten die daarvan nog te zien zijn. s-Middags werd onder zijn leiding een bezoek gebracht aan de ‘Verborgen Vesting’ onder het Hof van Asselbergs. Na het diner werd de toneelvoorstelling ‘Les Misérables’ bezocht.

Zondagmorgen werd Fort de Roovere bezocht waarbij ook stadsgidsen aanwezig waren, die e.e.a. toelichtten. Daarna was er een bezoek aan   landgoed Vrederust waar de GGZWNB mensen met psychische problemen onderdak biedt. Daar werd de groep ontvangen door oud-medewerker   Joost de Bont die de 113 jaar oude organisatie en hun werk toelichtte.

Bij het afscheid van de Oudenaardense delegatie blikte Dhr. Petermeijer terug op dit weekend dat, ondanks de vele regen die viel, bij beide delegaties bijzonder in de smaak is gevallen. Een weer versterkte band die zeker nieuwe uitwisselingen met zich meebrengt.
Dat blijkt, want volgende week bezoekt een nieuwe groep uit Oudenaarde Bergen op Zicht en gaat naar de voorstelling van de Vierschaar. De Stedenband is springlevend.

(foto’s: Stg. Jumelage BoZ)

Kerststallenverzameling uit Oudenaarde te zien in Bergen op Zoom


De uit onze jumelage-zusterstad Oudenaarde afkomstige Geert Verheijen is een groot verzamelaar van religieuze beelden. Daarnaast heeft hij een flinke collectie kerstgroepen. 62 kerstgroepen van hem zijn in de periode tot 10 januari a.s. te zien in de St. Gertrudiskerk waar ze tentoon worden gesteld. Ze zijn te bekijken in de weekends tijdens openingsuren van de kerk.
Tijdens de openingsuren zijn er ook mensen van de Stichting Bezichtiging Monumenten aanwezig.

(foto Stg. Jumelage Bergen op Zoom)

 

Pensionado’s

Deze maand oktober 2021 waren er twee mensen die afscheid namen van hun werkzaam leven.
Dat waren Jenny Verhoeyen uit Oudenaarde en Cees Meijer uit Bergen op Zoom. Beiden met heel grote verdiensten voor onze Jumelagebetrekkingen.

Over Jenny is meer te lezen op de activiteitenpagina Oudenaarde 2021. Over Cees Meijer meer hieronder.

Deze maand nam Cees Meijer, bij zeer velen bekend vanwege zijn leidinggevende functies aan Markiezenhof, Maagd en Centrum voor de Kunsten, afscheid van zijn 45 jaar lange loopbaan bij de gemeente Bergen op Zoom. Al de jaren dat de Stichting Jumelage uit Bergen op Zoom al contacten onderhoudt met het Belgische Oudenaarde en met Szczecinek in Polen, respectievelijk 35 en 30 jaar, was Cees vaak in beeld bij de uitwisselingsactiviteiten die daarbij plaatsvonden.
Met zijn kennis van zaken én het netwerk dat hij in deze regio heeft, fungeerde Cees vaak als spil om de door ons gewenste uitwisselingsactiviteiten concreet ten uitvoer te brengen.

Maar niet alleen in Bergen op Zoom, ook in Oudenaarde en Szczecinek zélf was Cees een graag geziene gast. Onder andere bij de jubileumviering met onze Poolse zusterstad in 2017 had hij met zijn aanwezigheid daar, een actieve rol. Dit jaar in september nog, fungeerde hij als gastheer voor een groep Oudenaardisten die een bezoek brachten aan het Markiezenhof.
De Stichting Jumelage overhandigde Cees vanwege zijn afscheid in werkzame dienst, een ets van kunstenaar Peter Franssen uit Bergen op Zoom, met daarop de uitbeelding van de Abdij van Maagdendale. Een markant gebouw dat  in Oudenaarde dicht bij de Scheldeoever staat.

Niet uit het oog en zeker ook niet uit het hart zullen wij in de toekomst nog regelmatig een beroep op Cees doen.
(Foto: Stichting Jumelage: Cees wordt geïnterviewd door Kees Spikker in de radiouitzending van Zuidwest FM)

 

Busreis Ronde van Vlaanderen 5 april 2020

De stichting Jumelage Bergen op Zoom organiseert in samenwerking met de VZW Oudenaarde en zustersteden en de gemeente Oudenaarde op zondag 5 april as. een bustrip naar het Belgische Oudenaarde.

De bus vertrekt om 08.15 uur op De Boulevard (ter hoogte van Het Strandhuys) in Bergen op Zoom. Als er vanuit de gemeente Woensdrecht voldoende belangstelling is, dan kan er worden gezorgd voor een opstapplaats in Hoogerheide. De bus brengt u naar een parking  in Oudenaarde aan de rand van het centrum.

Hier kan men de start van de dames-elite meemaken. Daarna passeren zowel de dames als de heren het centrum. In de loop van de middag kunt u naar de finish gaan. Ook is er de mogelijkheid om de bevoorradingszone te bezoeken (ongeveer 2 km lopen). In het centrum zelf is de koers op grote schermen te volgen.

Om 18.00 uur vertrekt de bus terug naar Bergen op Zoom, omstreeks 20.00 uur aankomst hier. De kosten voor deze reis bedragen 20 euro .

AANMELDEN:  Kees Spikker, tel. 0164234156- 0653699719, email c.spikker@home.nl

Het bedrag, € 20,- p.p. dient te worden overgemaakt op IBAN NL03RABO0118784552 tnv de Stichting Jumelage Bergen op Zoom o.v.v. ‘Bustrip RVV’.

Graag aanmelden vóór 7 maart a.s.

Christiana Marijns schreef historiek van de verbroedering

Van Christiana Marijns (altijd betrokken bij de jumelage activiteiten en na haar tijd als schepen tot ere schepen van Oudenaarde benoemd),
kregen we de historiek van de verbroedering tussen onze steden toegezonden.
Begonnen in 1986 in Oudenaarde ( een jaar later in BoZ getekend) betekent dat de jaren van de jubilea ( 2021 en 2022 ) weer dichterbij komen.
Het stuk is hieronder te lezen.

Historiek De verbroedering van de stad Oudenaarde en de stad Bergen Op Zoom

De stad Oudenaarde is een provinciestad gelegen in de provincie Oost–Vlaanderen van België.   Ze ligt op ongeveer 28 km van de provinciehoofdstad Gent en telt ongeveer 31 000 inwoners. 

Oudenaarde is sinds 1972 als eerste verbroederd met de stad Coburg in Duitsland. In 1986 kwam Castel Madama in Italië en Bergen Op Zoom uit Nederland aan de beurt. Vervolgens werd een verbroedering opgestart met Arras in Frankrijk. Later in 1990 vervoegden Hastings uit Engeland en Buzau in Roemenië de zustersteden.

In 1985 gaf het bestuur van Oudenaarde de opdracht aan de V.Z.W.Oudenaarde en Zustersteden om een zusterstad te vinden in Nederland. Het werd Bergen Op Zoom. Bergen Op Zoom heeft veel overeenkomsten met de stad Oudenaarde. Er wordt eenzelfde taal gesproken ,beide steden hebben tal van historische gebouwen en bovendien is de afstand tussen beide steden slechts een 120-tal km.                                                               Bergen Op Zoom had jarenlang een belangrijke jaarmarkt waar destijds de bekende wandtapijten, de verdures genaamd, werden verkocht en die overal ter wereld afnemers hadden.
Op het marktplein in Bergen Op Zoom was er een permanent verkoopkantoor gevestigd. De eerste handelscontracten tussen beide steden dateren van enkele decennia geleden.

Bergen Op Zoom bezit zoals Oudenaarde een Adriaan Brouwerstraat, genaamd naar de beroemde Oudenaardse schilder Adriaan Brouwer,  die vermoedelijk in Oudenaarde geboren werd en ook geleefd en geschilderd heeft in Bergen op Zoom.                                                                               Beide stadhuizen werden gebouwd door dezelfde architect Hendrik Van Pede.  Het was dus logisch dat er in de geest van een ééngemaakt Europa, een oorkonde van vriendschap en samenwerking tussen beide steden werd afgesloten.

Op 14 mei 1985 werd een aanvraag gericht aan de burgemeester en wethouders van Bergen Op Zoom om verdere contacten op te starten. Deze verliepen in zeer gunstige omstandigheden.
De verbroedering bleek opportuun, aangezien er in Bergen Op Zoom in 1987 belangrijke feestelijkheden gepland werden rond de restauratie van het Markiezenhof en de viering van het 600 jarig bestaan van de Sint- Gertrudiskerk.

Op 23 december 1985 gaf de gemeenteraad van Oudenaarde met grote meerderheid haar goedkeuring om een officiële verbroedering met beide steden aan te gaan.

Op 30 augustus 1986 had ter gelegenheid van de tentoonstelling “Oudenaarde, kunststad in de bloemen” de ondertekening van de oorkonde van de jumelage op het stadhuis te Oudenaarde plaats. Het protocol van de vriendschap werd ondertekend door de burgemeester Zevenbergen van BOZ en de burgemeester J. Verroken van Oudenaarde, in aanwezigheid van de wethouders, schepenen en raadsleden van beide steden. De toenmalige voorzitter van de stichting jumelage, de heer Rhinus Stoffels en  de voorzitter van de V.Z.W. Oudenaarde en zustersteden, dokter De Weer, waren samen met de kernleden van de beide steden aanwezig bij de ondertekening.
Een jaar later in 1987 werd het protocol van de vriendschap ondertekend in Bergen Op Zoom.

Sindsdien vinden regelmatig uitwisselingen plaats tussen beide steden op sportief, cultureel, toeristisch en muzikaal vlak. De deelname aan de evenementen zoals: het carnaval, de krabbenfoor, het jazz-weekend en proef- mei zijn jaarlijks terugkerende activiteiten.
Ook het organiseren van tentoonstellingen, uitwisselingen met de jeugd, de scholen en de ouderverenigingen vinden regelmatig plaats. De deelname aan het jeugd-jazz-festival, de jeugdmonumentendag, waar de scholen van beide steden aan meewerken, de deelname aan de Maria-ommegang, de wederzijdse bezoeken aan rustoorden en het Europees jeugd voetbaltornooi zijn daar mooie voorbeelden van.

Al deze activiteiten zijn slechts mogelijk dank zij de zeer goede samenwerking tussen de stichting jumelage in Bergen Op Zoom en de V.Z.W. Oudenaarde en zustersteden. De stad Oudenaarde kreeg voor haar verbroederingsactiviteiten de “Plaque of Honour en de European Flag” alsook de Europaprijs van de Europese commissie in 2003.

De Europaprijs werd toegekend na het organiseren van een Europees jeugdtreffen (1995), een Europese fietstocht (2001) en een estafettetocht (2003) waarbij alle zes de zustersteden betrokken en aanwezig waren.

Er moet vooral op de jeugd gefocust worden omdat die onze toekomst is in het Europa van morgen. Oudenaarde draagt Bergen Op Zoom een warm hart toe.

 

Bergen op Zoomse kunstenaars exposeren in Szczecinek

In het Hemelvaartweekeinde (vanaf 30 mei) gaan vijf Bergen op Zoomse kunstenaars hun werk exposeren in Szczecinek, de zusterstad van Bergen op Zoom in Polen.  Op uitnodiging van de Stichting Jumelage vullen zij de galeriezaal van het kasteel in deze Poolse stad aan de hand van drie thema’s.
‘De Mens’. Sjoerd van den Boom laat dit thema zien met de schilderijen die hij maakte bij de ‘Vergeten Verhalen’, portretten van bewoners van zorgcentra van TanteLouise. Annemarieke van Peppen zoekt in haar levensgrote foto’s naar de schoonheid van de imperfecte mens.
‘Het Landschap’ Joop Mijsbergen laat de landschappen uit de omgeving van zijn atelier in Spanje zien, al zijn de schilderijen geen letterlijke weergave. Hij schildert ze vanuit zijn visueel geheugen.  Peter Franssen probeert in zijn etsen het licht en de kleuren van de landschappen en stadsgezichten van Bergen op Zoom te vangen.
‘Het Innerlijk Landschap’ is de combinatie van de eerste twee thema’s. Jan Wessendorp laat twee werken zien die fonkelen door de geest die ze liet ontstaan. Aagje Pel vertelt    haar verhaal met wat ze vindt en maakt zo nieuwe werelden.
De expositie wordt geopend door de burgemeester van Szczecinek. Sjoerd van den Boom en Peter Franssen zijn daarbij dan in Szczecinek aanwezig. Bijgaand een bestand met de werken van genoemde kunstenaars.

Concert Quilisma op zondag 28 oktober 2018 Ontmoetingskerk 14.00 uur

In het kader van de 30-jarige vriendschapsband tussen het Vlaamse Oudenaarde en Bergen op Zoom, werd in september 2017 door burgemeester M.de Meulemeester van Oudenaarde aan onze gemeente een cadeau aangeboden. Dat cadeau, dat door de gemeente Bergen op Zoom in dank werd aanvaard, is een concert door het Oudenaardse Quilisma Ensemble*, in Bergen op Zoom.

Het concert vindt plaats op:  Zondag 28 oktober 2018  Locatie: Ontmoetingskerk, Bolwerk Zuid 134, 4611 DX  Bergen op Zoom. Aanvangstijd concert: 14.00 uur. Tijdsduur  plm.1 uur. De toegang is gratis. Beide gemeentebesturen hebben aangegeven dat zij bij dit concert aanwezig zullen zijn.

Het muzikale programma onder leiding van hun dirigent Koenraad Verstichel is als volgt:

 • Deel I Engelse polyfonie
 • Memento mei Deus – Gregoriaans
 • Audivi vocem de caelo – John Taverner                                            
 • Emendemus in melius – William Byrd
 • Nunc Dimittis – William Byrd
 • Vigilate – William Byrd 
 • Deel II Oudenaardse componisten
  • Magnum mysterium – Benedictus Appenzeller
  • Mater Digna Dei – Gaspar Van Weerbeke
  • Quem totus Orbis – Adiel Van den Abeele
  • Kyrie & Gloria uit Missa in Honorem Sanctae Walburgae – André Verwulgen
  • O Magnum mysterium – Koenraad Verstichel 
 • Bisnummer: Sleep – Eric Whitacre

Uiteraard hopen wij op grote publieke belangstelling. Iedereen is dan ook van harte welkom bij dit concert.