Pensionado’s

Deze maand oktober 2021 waren er twee mensen die afscheid namen van hun werkzaam leven.
Dat waren Jenny Verhoeyen uit Oudenaarde en Cees Meijer uit Bergen op Zoom. Beiden met heel grote verdiensten voor onze Jumelagebetrekkingen.

Over Jenny is meer te lezen op de activiteitenpagina Oudenaarde 2021. Over Cees Meijer meer hieronder.

Deze maand nam Cees Meijer, bij zeer velen bekend vanwege zijn leidinggevende functies aan Markiezenhof, Maagd en Centrum voor de Kunsten, afscheid van zijn 45 jaar lange loopbaan bij de gemeente Bergen op Zoom. Al de jaren dat de Stichting Jumelage uit Bergen op Zoom al contacten onderhoudt met het Belgische Oudenaarde en met Szczecinek in Polen, respectievelijk 35 en 30 jaar, was Cees vaak in beeld bij de uitwisselingsactiviteiten die daarbij plaatsvonden.
Met zijn kennis van zaken én het netwerk dat hij in deze regio heeft, fungeerde Cees vaak als spil om de door ons gewenste uitwisselingsactiviteiten concreet ten uitvoer te brengen.

Maar niet alleen in Bergen op Zoom, ook in Oudenaarde en Szczecinek zélf was Cees een graag geziene gast. Onder andere bij de jubileumviering met onze Poolse zusterstad in 2017 had hij met zijn aanwezigheid daar, een actieve rol. Dit jaar in september nog, fungeerde hij als gastheer voor een groep Oudenaardisten die een bezoek brachten aan het Markiezenhof.
De Stichting Jumelage overhandigde Cees vanwege zijn afscheid in werkzame dienst, een ets van kunstenaar Peter Franssen uit Bergen op Zoom, met daarop de uitbeelding van de Abdij van Maagdendale. Een markant gebouw dat  in Oudenaarde dicht bij de Scheldeoever staat.

Niet uit het oog en zeker ook niet uit het hart zullen wij in de toekomst nog regelmatig een beroep op Cees doen.
(Foto: Stichting Jumelage: Cees wordt geïnterviewd door Kees Spikker in de radiouitzending van Zuidwest FM)