Subsidievoorwaarden

Om subsidieaanvragen te beoordelen verzoeken wij u vriendelijk bij de aanvraag de volgende vragen te beantwoorden.

1.   Wie vraagt de subsidie aan c.q. is de initiatiefnemer?

2.   Wat voor jumelage activiteit is het?

3.   Is het een nieuwe activiteit of heeft deze al eerder plaats gevonden?

4.   Past de activiteit naar uw mening in de doelstelling van de stichting?

5.   Is de subsidie bedoeld om deze nieuwe activiteit vorm te geven of om de reiskosten te ondersteunen, of beiden?

6.   Wees zo vriendelijk aan de hand van een begroting de diverse posten toe te lichten.

Stuur uw aanvraag ter attentie van de kerngroep, naar het secretariaat van de Stichting. Deze zal haar advies aan het stichtingsbestuur voorleggen waarna een besluit wordt genomen.

Dit besluit wordt daarna aan de aanvrager aangeboden.

Tegen dit besluit is schriftelijk beroep mogelijk binnen 4 weken na verzending besluit bij het bestuur van de stichting jumelage.