Activiteiten 2024 Oudenaarde

2024
De theatervoorstelling van Ward Warmoeskerken in januari van dit jaar, is ook op twee plaatsen in Oudenaarde opgevoerd.

Vanuit Bergen op Zoom rijdt er op 31 maart een bus naar Oudenaarde i.v.m. de Ronde van Vlaanderen. Zie bij Bergen op Zoom

Zondag 31 maart, 1e Paasdag, ging de stichting Jumelage Bergen op Zoom met een bus wielerliefhebbers naar onze Zusterstad Oudenaarde. De ontvangst bij Marc en Monique was weer fantastisch, ook Schepen Sybille De Vos verwelkomde ons, hier werden we met koffie/thee en Adriaan Brouwerstaart verrast.
Vervolgens werd de historische Markt bezocht waar de presentatie van de vrouwenploegen plaatsvond met voor ons bijzondere aandacht voor de ploeg Otto Dstny met kopvrouwThalita de Jong. Ondanks 2 valpartijen, waarbij zij betrokken was, finishte zij als 15e. De koers werd gewonnen door de Italiaanse Longo Borghini.De mannenkoers werd gedomineerd door Mathieu van der Poel. Ruim 60 km voor de finish demarreerde hij en werd niet meer terug gezien door de achtervolgers en werd ook toegejuicht door de Belgen. Op de vele schermen werd de Hoogmis, zoals de Ronde wordt genoemd, gevolgd door de vele duizenden bezoekers. We hadden ontmoeting met veel supporters uit heel Nederland. De Belleman van Oudenaarde weer ontmoet. Het was weer een geweldig wielerfeest zonder problemen.

 (foto’s Stg.Jumelage)

In maart zijn er de verkiezingen van het bestuur van de VZW Zustersteden. Dat zal waarschijnlijk een nieuwe voorzitter opleveren. De Kern Bergen op Zoom blijft overigens ongewijzigd.Maandag 6 mei vindt er in Oudenaarde een z.g. kerndag plaats, waar ons beider besturen elkaar ontmoeten en afspraken maken.

Hierna komen de nog aan te geven activiteiten die vanuit Oudenaarde naar Bergen op Zoom en andersom gaan plaatsvinden.
VZW Zusterstede Oudenaarde en Stichting Jumelage Bergen op Zoom ontmoetten elkaar in een bijeenkomst op 6 mei 2024 in Oudenaarde.
Theater Maskerade was de plaats van overleg. Voorzitter Luc Provost opende om 10.00 uur de vergadering met het voorstellen van Dhr. Luc de Vos.
Deze is benoemd als voorzitter van de raad van bestuur van zusterstede Oudenaarde.
De volgende agendapunten kwamen aan bod:

Evaluatie Ronde van Vlaanderen, de sportliefhebbers uit Bergen op Zoom waren onder de indruk van de prettige ontvangst in Oudenaarde met een heerlijke traktatie.
Het programma van bezoek van de kern Oudenaarde aan Bergen op Zoom bevat verder de volgende onderdelen:

 -Jazz weekend, 24 mei bezoekt een school uit Ename het jeugdconcert in De Maagd, in de ochtend wordt een speurtocht gehouden in het centrum.
 -Proefmei, 30 mei tot 2 juni in Het Markiezenhof. Op het culinaire plein zal de gemeente Oudenaarde een stand inrichten en burgemeester Marnix de Meulemeester zal hier een ontmoeting
hebben met burgemeester Margo Mulder.
 -Jeugdmonumentendag, 17 juni nemen enkele groepen van scholen deel aan deze historische geschiedenisles.
 -Maria Ommegang 30 juni, in de dankstoet zijn ook deelnemers uit Oudenaarde met enkele Maria beelden, drumfanfare KSA treedt op 3 plaatsen op.
 -Krabbenfoor (jaarmarkt) 25- 31 juli, bekeken zal worden of Oudenaarde zich hier kan presenteren.
 -Project Torenkamer – Gradatus in Bergen op Zoom. Halverwege de toren van de Peperbus wordt een ruimte ingericht met 4 thema’s waaronder dat van de meetkundige Snellius.
Deze heeft in 1615 de juiste omtrek van de aarde gemeten vanaf de toren van de Bergen op Zoomse Gertrudiskerk. De opening is voorzien medio juni.
Jaarlijkse bustocht 26 oktober, in het kader van 80 jaar bevrijding van Bergen op Zoom zijn daar diverse activiteiten. Die dag komen 50 inwoners van Oudenaarde naar het defilé van
historische voertuigen en de aansluitende taptoe op de Grote Markt.

Programma van en in Oudenaarde:
Donderdag 9 mei, Hemelvaart, bezoekt Vicaris Paul Verbeek de gemeente, voor de traditionele autozegening in Kerselaere.
Fietstocht De 8 van Oudenaarde, jaarlijks wordt deze tocht gereden op 13 juli wordt er van Oudenaarde naar Bergen op Zoom gefietst.
Hier is een stempelpost voorzien bij het sportcafé op de Markt, hier ontvangen de deelnemers een presentje.
– Zondag 14 juli wordt naar Arras gereden.
Tentoonstelling Margareta van Parma van 21 september tot 5 januari 2025, de 21e is de opening met een historische stoet in het centrum van Oudenaarde-
– Paarden kijkdag 15 september met historische koetsjes locatie aan Den Donck de finish van de ronde van Vlaanderen.
Uitwisselingconcert 9 en 10 november door het West Brabants Symphonie Orkest met optreden in Oudenaarde.
Extra aandacht zal er zijn voor het onderlinge contact tussen beide jeugdraden, Schepen Sybille De Vos zal hierin actie nemen vanuit Oudenaarde.

2025
– Expositie 25 april
 deze is bedoeld voor jonge amateur kunstenaars in de ruimste zin door de kunstacademie van Oudenaarde.
De locatie is de kapel van het OLV Hospitaal gedurende 2 weken 3 weekeinden geopend. Aanmelden: secretariaat@zusterstedeoudenaarde.be

Het uitstapje van 6 mei 2024 naar Oudenaarde leidde tot een bezoek aan de paardenrenstal van Willy Naessens. Een indrukwekkende middag!

 Foto’s Joke Bleiji