Activiteiten 2021

13-12-2021
De uit onze jumelage-zusterstad Oudenaarde afkomstige Geert Verheijen is een groot verzamelaar van religieuze beelden. Daarnaast heeft hij een flinke collectie kerstgroepen.
62 kerstgroepen van hem zijn in de periode tot 10 januari a.s. te zien in de St. Gertrudiskerk waar ze tentoon worden gesteld. Ze zijn te bekijken in de weekends tijdens openingsuren van de kerk.
Tijdens de openingsuren zijn er ook mensen van de Stichting Bezichtiging Monumenten aanwezig.
(foto Stg. Jumelage Bergen op Zoom)

 

23 en 24 oktober 2021
Zoals eerder aangegeven viert de Oost-Vlaamse stad Oudenaarde dit jaar de 35-jarige vriendschapsbetrekking (jumelage) met Bergen op Zoom. Een delegatie vanuit Bergen op Zoom toog dan ook, op uitnodiging van hun Oudenaardense collega’s, voor een weekend naar deze Belgische stad. Zoals gebruikelijk werden zij daar heel hartelijk ontvangen en kon de échte vriendschapsband met hen nog eens worden uitgesproken en benadrukt.
In een officiële bijeenkomst werden de intenties nog eens belicht en werd burgemeester Marnic de Meulemeester van Oudenaarde, door voorzitter Ad Petermeijer uit Bergen op Zoom, een tegoedbon aangeboden. Het tegoed houdt in dat er in de loop van volgend jaar een delegatie jazz-muzikanten naar Oudenaarde gaat om daar op scholen gastlessen te geven. Dat gebeurde al eens eerder, maar omdat hun belangstelling hiervoor zo groot is, kwam dit als cadeau uit de hoge hoed. Daar kunnen ze volgend jaar alvast naar uitkijken. Hieronder foto’s van het jubileumweekend.

 

 

Onze vrienden uit Oudenaarde maakten een nieuwsbrief waarin ook een verslag van ons bezoek uit Bergen op Zoom.
De tekst hiervan willen wij u niet onthouden:

35 jaar verbroedering Bergen op Zoom met Oudenaarde. Kees Spikker bezorgde ons dit verslag.
“Wij kwamen weer in een warm bad” Dat is altijd ons gevoel als wij weer in onze zusterstad Oudenaarde verblijven, het enthousiasme van onze Vlaamse vrienden is haast onbeperkt. Zaterdag 23 oktober reden wij met 4 auto’s naar Oudenaarde, na ontvangst bij hotel Leopold was er een rondtoer per autocar georganiseerd langs de dorpen die behoren tot Oudenaarde. De 1e stop was bij het cultureel centrum, de Maskerade van Luc Provost te Mater, waar de kern van Oudenaarde ons verraste op een smakelijke lunch, opvallend waren de details van Bergen op Zoom in het centrum. Daarna maakten wij, als wielerliefhebbers, hernieuwd kennis met de kasseien en het bezoek aan Mullem met zijn mooie gele huisjes; deze maakten veel indruk, helaas was café de Kroon niet open. Toen wij waren ingecheckt bij hotel Leopold was het tijd voor het officiële gedeelte, de academische zitting, in salons Mantovani.
Na het welkom van Eva en burgemeester De Meulemeester, die memoreerde dat het goed is dat wij elkaar weer kunnen ontmoeten in coronatijd, kwamen er diverse sprekers aan het woord. De vertegenwoordiger van Bergen op Zoom, Dhr. Ad Petermeijer, moest burgemeester Petter verontschuldigen vanwege problemen in zijn stad.
De bijdrage van Mw. Franssen van het Europese parlement was zeer waardevol en realistisch. Hierna werden de gebruikelijke oorkondes getekend. Het optreden van Rein De Vos met nummers van de 3 steden: Oudenaarde, BOZ, en Arras nodigde uit tot meezingen.
Bergen op zoom bood een geschenk aan: een jazzschoolconcert in juni 2022. Onze kerngroepsleden zijn altijd onder de indruk van het optreden van de Belleman; deze had zich goed verdiept in beide steden, zo’n promotie kunnen wij zelf niet beter doen. Na de receptie was er een gezamenlijk diner. Hierbij werd ook uitgebreid terug- en vooruit gekeken op de verbroedering. Zondag 24 oktober werd begonnen met een wandeling langs de Schelde waarbij de gids deskundige uitleg gaf over de vele monumenten die zich langs de Schelde bevinden.
Bergen op Zoomplein. Hier was tijd voor een fotomoment op een nieuw parkeerplein nabij het paleis van justitie. De dag werd besloten met een bezoek aan brouwerij Liefmans bij ons bekend van de kriekbieren. Manager Hector was een perfecte gastheer van het bezoek. Het afsluitende diner in het restaurant van de brouwerij was ook bijzonder.
De delegatie uit Bergen op Zoom nam uitgebreid afscheid met veel dank en waardering voor onze gastheren en vrouwen. Volgend jaar is de viering op 17 en 18 september in onze stad met als thema ‘Vestingsteden’.

Oktober 2021
Op 1 oktober nam Jenny Verhoeyen wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd afscheid van haar werkzaam leven bij de Oudenaardense gemeente in Oost Vlaanderen. Dit nadat ze zich 40 jaar ten dienste had gesteld van de inwoners in onze met Bergen op zoom gejumeleerde zusterstad. Een degelatie van de kern Oudenaarde uit Bergen op Zoom was daarvoor naar Oudenaarde afgereisd. Bij gelegenheid van haar afscheidsreceptie als ambtenaar bij de afdeling “Oudenaarde en Zustersteden” stonden we even stil bij haar verdiensten.
Zij was de spin in het web voor toeristische aangelegenheden en daarmee heel waardevol binnen de Jumelagebetrekkingen tussen Oudenaarde en Bergen op Zoom.

Haar interesse ging daar duidelijk naar uit; al direct vanaf de start van onze jumelagebetrekkingen in 1986. Als er iets georganiseerd moest worden tussen ons beider steden, met als voorbeelden Proefmei of de Kerstmarkt, dan was ze daar steevast bij betrokken. Altijd op zoek naar mogelijkheden en oplossingen, konden wij op haar bouwen.
We weten dat Bergen op Zoom bij Jenny een plekje in haar hart veroverd heeft. Daarom ook kreeg Jenny van de Stichting Jumelage uit Bergen op Zoom een ets aangeboden, met daarop de markante Peperbus van onze stad.
Haar ‘nieuwe leven’ lacht haar hopelijk toe. De groep van de kern Oudenaarde uit Bergen op Zoom hoopt en wenst haar, weliswaar met een andere insteek, nog heel veel jaren te mogen ontmoeten. Bij ons of in het mooie Vlaamse land. (foto: Stichting Jumelage)

 

September 2021
Na anderhalf jaar waarin onze Jumelage activiteiten door Covid vrijwel stil kwamen te liggen, wordt de draad voorzichtig weer opgepakt. De Jumelagebetrekkingen met de gemeente Oudenaarde dateren vanaf 1986. Daarom is er sprake van 35 jaar jaar vriendschapsbanden met onze Belgische zusterstad. Het is een goed gebruik dat er in lustrumjaren extra aandacht is vanuit beide gemeenten en hier speciale aandacht aan te geven.
Als eerste heeft de gemeente Oudenaarde in augustus 2021 initiatief genomen en organiseert in het weekend van 23 en 24 oktober 2021 een speciaal programma waarvoor het Bergen op Zoomse gemeentebestuur en het bestuur van de Stichting Jumelage zijn uitgenodigd.
Naast Bergen op Zoom wordt door hen ook aandacht besteed aan een andere Oudenaardense Jumelagepartner, namelijk de stad Arras in Frankrijk, waarmee zij in 2020 al 30 jaar vriendschapsbanden onderhielden. Ook vanwege Covid konden festiviteiten toen niet plaatsvinden.
Dat wordt nu ingehaald. Gebroederlijk zijn ook zij uitgenodigd om de feestelijkheden dat weekend in Oudenaarde bij te wonen.

Natuurlijk zette het bestuur van onze Stichting Jumelage die data met veel optimisme over het doorgaan van dat feestweekend, graag in haar agenda.