Zeer geslaagde lustrumviering met Oudenaarde in Bergen op Zoom

Het weekend van 17 en 18 september was een groep van ruim 40 personen betrokken bij een feestelijk bezoek aan Bergen op Zoom.  De jumelagerelatie tussen het Belgische Oudenaarde en Bergen op Zoom bestaat 35 jaar. Van beide steden waren de burgemeesters en vertegenwoordigers van de gemeentebesturen aanwezig. Verder ook de bij de vele uitwisselingen betrokken kernleden.

In de raadszaal van het Oude Stadhuis aan de Grote Markt in Bergen op Zoom werd eenieder welkom geheten door de Bergse Jumelagevoorzitter, Dhr. Petermeijer. Daarna was het de beurt aan respectievelijk burgemeester Frank Petter en burgemeester Marnic de Meulemeester om terug te kijken naar de afgelopen jaren en de jumelagegedachten nog eens te benadrukken. Laatstgenoemde overhandigde als jumelagekado, het aanbod om hun Ropeskippinggroep (een vorm van touwspringen waarmee ze inmiddels ook internationaal hoge ogen gooien) volgend jaar naar Bergen op Zoom te laten komen om hier demonstraties te geven.

Het programma van dit weekend had als thema ‘Vestingsteden’ want zowel Oudenaarde als Bergen op Zoom voldoen aan deze benaming. Guust Hermans, gids bij Stichting Bezichtiging Monumenten, vertelde over de functies die beide steden daarbij hebben gehad en over de relicten die daarvan nog te zien zijn. s-Middags werd onder zijn leiding een bezoek gebracht aan de ‘Verborgen Vesting’ onder het Hof van Asselbergs. Na het diner werd de toneelvoorstelling ‘Les Misérables’ bezocht.

Zondagmorgen werd Fort de Roovere bezocht waarbij ook stadsgidsen aanwezig waren, die e.e.a. toelichtten. Daarna was er een bezoek aan   landgoed Vrederust waar de GGZWNB mensen met psychische problemen onderdak biedt. Daar werd de groep ontvangen door oud-medewerker   Joost de Bont die de 113 jaar oude organisatie en hun werk toelichtte.

Bij het afscheid van de Oudenaardense delegatie blikte Dhr. Petermeijer terug op dit weekend dat, ondanks de vele regen die viel, bij beide delegaties bijzonder in de smaak is gevallen. Een weer versterkte band die zeker nieuwe uitwisselingen met zich meebrengt.
Dat blijkt, want volgende week bezoekt een nieuwe groep uit Oudenaarde Bergen op Zicht en gaat naar de voorstelling van de Vierschaar. De Stedenband is springlevend.

(foto’s: Stg. Jumelage BoZ)